შრომის სამართალი

 

შრომის სფეროში მომსახურება გულისხმობს: შრომითი ხელშეკრულებების(მათ შორის კოლექტიური შრომითი ხელშეკრულებები) მომზადებას, საწარმოთა და იურიდიული პირისათვის შინაგანაწესისა და სხვა დოკუმენტების მომზადებას; ზოგად კონსულტაციებს შრომითი სამართლის სფეროში; შრომითი ურთიერთობების წარმოშობასთან, შეცვლასთან შეჩერებასთან და შეწყვეტასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ საკითხებში დახმარებას; დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის კანონიერი ინტერესების დაცვას; შრომითი ურთიერთობებიდან წარმოქმნილ დავებში წარმომადგენლობას სასამართლოსა და არბიტრაჟში;  შრომითი ხელშეკრულების ან შრომითი პირობების დარღვევით მიყენებული ზიანის ანაზღაურების უზრუნველყოფისას კლიენტის ინტერესების დაცვას;

© 2015 იურიდიული მოსმახურების სახლი.გიორგი იასაშვილი,იურისტი,ადვოკატი,iuristi,advokati,giorgi aisashvili,გიორგი იასაშვილი,იურიდიული დახმარება,იურიდიული მომსახურების სახლი,giorgi iasashvili

 

   გამოგვყევი :

  • w-facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now